Raduno Saki Grosseto 2014

Kawakami x Premi,

Judge Mr. Nakagawa – Raduno Saki Grosseto 2014 – Akita Kawakami (Fulvo)

Kirara x premi.Kirara x PremiKirara x Premi2

Judge Mr. Nakagawa – Raduno Saki Grosseto 2014 – Akita Kirara (Bianco)